Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Mladí šikulové

V úterý 19. 5. 2015 mezi nás naposledy zavítaly žákyně Základní školy Telč Masarykova. Na tuto poslední návštěvu našeho Úterního klubu si připravily pro klienty vědomostní soutěž.

Otázky se týkaly znalostí našich národních písní nebo vědomostí z hudební oblasti. Pro zpestření jsme si některé písničky i zazpívali. Děvčata pilně zapisovala klientům body za správné odpovědi a ty nejšikovnější pak na závěr odměnila sladkostmi.

Závěrečný potlesk si zasloužili soutěžící i děvčata, která se na tento den dobře připravila.

Všem mladým šikulům, kteří nám pomohli s velikonoční výzdobou, s výrobou prostírání ze sáčků od čaje nebo se soutěží, moc děkujeme. Přejeme jim úspěšné zakončení školního roku a krásné prázdniny!

Lenka Pelejová, DiS
sociální pracovnice