Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Požární cvičení v Domově pro seniory Telč

Dne 22. 5. proběhlo v našem Domově požární cvičení. HZS a SDH si otestoval zásah v praxi.

Personál Domova si vyzkoušel evakuaci klientů. Vzájemná spolupráce hasičských jednotek a personálu byla vzorná. Děkujeme též studentům GOB a SOŠ Telč, kteří zastoupili některé naše klienty v rolích figurantů. Pro všechny přítomné to byla velká zkušenost. Nezbývá, než doufat, že i do budoucna zůstane pouze u cvičení a příští poplach nebude ostrý.