Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Pozvání do Dětského domova Telč

Klienti telčského domova pro seniory ve Špitální ulici dostali od dětí a pana ředitele Opravila z dětského domova pozvání k návštěvě a velmi rádi pozvání přijali.

Naši klienti byli mile překvapeni vřelým přijetím. Děti nám ukázaly svoje zázemí, svoje pokojíčky, pěkně zařízené a uklizené, pochlubily se tím, co je zajímá ve volném čase – pěstují třeba bylinky, jezdí na kole, povídají si s kamarády, chodí
na diskotéky…

Po prohlídce domova následovalo malé pohoštění, společné posezení a fundovaný výklad pana ředitele. Paní Libuši třeba zajímalo, do kolika let mohou v dětském domově děti pobývat, pan Rudolf byl překvapen technickým zázemím domova a nepřebernými možnostmi trávení volného času. Pan ředitel všechny dotazy ochotně zodpověděl.

Děkujeme,
strávili jsme příjemné odpoledne.
Mgr. Hana Bártová, sociální pracovnice

červen 2018