Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Rodina s námi, my s rodinou

I letos uspořádali zaměstnanci Domova pro seniory Telč pro svoje klienty a jejich rodinné příslušníky společenské odpoledne s hudbou.

V sobotu 10. června 2017 se všichni sešli v hojném počtu na letní verandě našeho domova. Svoji zdravici přednesl také pan místostarosta Pavel Komín a všechny přítomné seznámil s plánovanými aktivitami ve městě. Nezapomněl ani na dárek pro klienty a jako správný „včelař“ donesl ochutnávku čerstvě vytočeného včelího medu. Pracovníci domova prezentovali práci jednotlivých úseků a rodiny byly informovány o celoročních aktivitách a dění v domově.

K dobré pohodě přispěl pan František Dědina se svojí harmonikou a zpěvem. Pěkné počasí nám přálo. Pohodové odpoledne končilo v podvečerních hodinách a podle reakcí zúčastněných se všem líbilo. Třetí ročník této akce je již za námi a brzy se opět sejdeme!