Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Telčský desetiboj

Dne 18. 9. 2013 se konal XI. ročník Telčského desetiboje seniorů O putovní pohár starosty Města Telče.

Zúčastnilo se ho 8 družstev z domovů pro seniory Kraje Vysočina a Jihočeského kraje (DpS Telč, CHPS Telč a Nová Říše, Klub důchodců Telč, DS DD Pacov, DD Proseč Pošná, DS Budíškovice, DD Jihlava).

Sportovní disciplíny pod názvem „Požární útok", „Šoupaná", „Husí krk" či „Mléčný bowling" odpovídaly svojí náročností věkové skupině soutěžících. Všichni senioři zvládli s úsměvem a nadšením nejen úskalí soutěží, ale i nepřízeň počasí. Na stupních vítězů se umístila po urputném zápolení družstva CHPS Telč – Nová Říše (1. místo), Domova důchodů Jihlava (2. místo) a Domova pro seniory Telč (3. místo).

Za své snažení si sportovci – senioři odváželi kromě poháru také medaile, diplomy, dorty a nazdobené perníčky.

Celá akce se mohla uskutečnit díky spolupráci zaměstnanců DpS Telč, členů Sdílení o.p.s. a dalších dobrovolníků a sponzorů. Odměnou pro organizátory byla spokojenost a nadšení všech zúčastněných.

Díky všem a za rok nashledanou!

Fotografie z desetiboje si můžete prohlédnout v galerii. Článek o desetiboji zveřejnil také portál i-vysočina.cz.

Lenka Pelejová, DiS. – sociální pracovnice