Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.
Nacházíte se:

Den matek

Naše klientky oslavily tento svátek společně s členkami Klubu důchodců z Telče.

Ženy si pro nás připravily pásmo písní a básní spolu s tanečky. Hudební doprovod zajistila paní Kožešníková na harmoniku. (6. května, 2014)