Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Desetiboj seniorů

Víte, co mají společného žirafí krk, egyptská pyramida a šoupaná?

Jsou to jen některé ze sportovních disciplin na Telčském desetiboji seniorů. Konal se 10. 9. 2014 v Domově pro seniory v Telči už po dvanácté. Jistě lze hovořit o novodobé tradici. Letošního ročníku se zúčastnilo 11 družstev z domovů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spřáteleného domova z rakouského Raabsu. 

Průměrný věk soutěžících jistě přesahoval 70 let. Všichni však dokázali, že jsou mladí duchem a mají odvahu a chuť změřit svoje síly s dalšími účastníky. Atmosféra jiskřila napětím a snahou uspět, mnozí senioři prokázali neuvěřitelný smysl pro hru. Nálada byla výborná, počasí slunečné, sportovní discipliny zajímavé a originální. 

Smyslem tohoto sportovního setkání není jen dosahování sportovních výkonů a překonávání sama sebe. Cílem je posílení týmového ducha a mezigenerační propojení. Aktivity tohoto druhu přispívají k aktivnímu životu a nekonzumnímu a účelnému trávení volného času různých generací.

Pro tři nejlepší družstva byly připraveny medaile, dorty a diplomy. Putovní pohár pro vítěze si tentokrát odvezlo družstvo z Domova pro seniory v Jihlavě. Upomínkové předměty a pamětní listy však dostali všichni účastníci.

Celá akce byla spolufinancována Krajem Vysočina - Fond Vysočiny a Městem Telč. S organizací sportovního dne pomáhali zaměstnanci domova, dobrovolníci a děti ze ZŠ Telč Hradecká a ZŠ Telč Masarykova. Žáci si také v praxi vyzkoušeli komunikovat v německém jazyce.

Poděkování patří rovněž sponzorům – firmě Tropico catering s. r. o. a firmě Bidvest s. r. o.

Všichni se rozjížděli do svých domovů s příslibem, že se za rok zase sejdeme. A kde? Přece u nás, v Telči.

Lenka Pelejová, DiS
sociální pracovnice