Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Masopust v Rakousku

Domov pro seniory Telč na návštěvě v Rakousku, v domově pro seniory Raabs.

Zaměstnanci DpS Telč přijali v březnu 2014 pozvání na veselici – masopustní rej v domově seniorů v Raabs.

Těšíme se na podzim, kdy nás opět navštíví kolegyně a kolegové z Rakouska.