Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Narozeninový den, 28. 8. 2014

Všichni společně jsme oslavili narozeniny klientů, kteří se narodili v měsíci červenci a srpnu.

K tanci a poslechu hráli manželé Doležalovi. Tanec Ram zam zam všem rozproudil v žilách krev.