Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Posvícení u nás v Telči

Pásmo písniček a básniček na téma posvícení v podání členů Klubu důchodců v Telči. ( 22. 10. 2014)