Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Rodina s námi, my s rodinou

Každý z Vás si umí představit příjemně strávené sobotní odpoledne. Třeba procházkou, sportem, výletem nebo návštěvou v domově pro seniory! Nevěříte?

Zaměstnanci Domova pro seniory v Telči se rozhodli, že takovou pohodovou listopadovou sobotu připraví pro své klienty a jejich rodinné příslušníky. Očekávání bylo veliké. Na straně klientů i zaměstnanců. Všichni se však ptali na totéž. Přijde někdo?

Pro všechny bylo připraveno pohoštění a lákadlem byl i hudební doprovod manželů Doležalových, které již považujeme za naše přátele a „dvorní hudebníky“.

Atmosféra celé akce byla úžasná! Rodinné příslušníky překvapilo zjištění, že při tanečním odpoledni v domově pro seniory je parket plný a že se i oni báječně baví! Klienti byli potěšeni pohledem na svého syna, dceru či vnučku, kterým to při tanci tak slušelo!

Odpoledne plné hudby, tance, pohody a úsměvů rychle uteklo. Všechny zaměstnance, kteří se na zdaru celé akce podíleli, potěšila hláška z řad návštěvníků – příště přijedeme zase! Kdy to bude?

 

Lenka Pelejová, DiS 
sociální pracovnice DpS Telč