Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Desetiboj seniorů 2015

Senioři změřili svoje síly.

Rok se sešel s rokem a my jsme se opět sešli na Telčském desetiboji seniorů, který se konal 9. září 2015. Zaměstnanci Domova pro seniory v Telči uspořádali již XIII. ročník, na kterém se sešli senioři z různých koutů Kraje Vysočina. I přes nepřízeň počasí prokázali všichni svoje odhodlání, nadšení a chuť soutěžit. V jednotlivých disciplínách mohli prokázat svoji zručnost (Chytkokapsa,Prodloužená ruka), vyzkoušet paměť (Paměťové karty) a zavzpomínat na praktické stránky života (Nákupní koš, Příborník). Soutěžící i jejich doprovod si užili akční dopoledne a společně zatleskali těm nejúspěšnějším. Na stupně vítězů nakonec vystoupalo družstvo DpS Telč (1. místo), DS Budíškovice (2. místo) a CHPS Telč (3. místo). Putovní pohár a další ceny předal soutěžícím starosta Telče pan Roman Fabeš a ředitelka DpS Telč paní Marika Krejčí.

O dobrou náladu se postarali harmonikáři pan Robert Kalenda a Josef Pelant. Pohoštění pro všechny účastníky zajistila firma AG FOODS Group a.s., firma Bidvest s.r.o. a GIRA Jiří Bareš.

Poděkování patří také žákům základních škol Hradecká a Masarykova v Telči a zaměstnancům DpS Telč za jejich pomoc při přípravě a realizaci této sportovní akce.

Všichni jsme se rozcházeli s příslibem, že se tu příští rok zase sejdeme. A rádi!

Lenka Pelejová, DiS
sociální pracovnice DpS Telč