Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Jak jsme vítali jaro

K jaru patří nejen teplo a rozkvetlá příroda, ale i dobrá nálada a těšení se na prosluněné dny.

Letossenioři v Domově pro seniory v Telči přivítali jaro v sobotu 19. 3. společně s dětským folklornímsouborem Krahuláček, který si ve spolupráci s Klubem důchodců Telč připravil pásmo„Babičkám“.Děti v krojích předvedly, co se naučily pod vedením paní učitelky I. Vašíčkové a E. Misařové.Vystoupení se moc líbilo. Potleskem odměnili účinkující všichni senioři i přihlížející rodičemalých tanečníků.

Lenka Pelejová
sociální pracovnice