Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Lék proti stárnutí

Představte si hukot jako v úle, hemžení jako v mraveništi, útulný dvůr plný barev, slunce, mládí vedle stáří.

To je kulisa XIV. ročníku Telčského desetiboje seniorů, který se konal 14. září 2016 v Domově pro seniory v Telči. Již tradičně se ho zúčastnili klienti z několika domovů Kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Mezinárodní ohlas celé akce dokládá přítomnost rakouského družstva z příhraničního městečka Raabs an der Thaya. Tato sportovní akce je známá mezi účastníky svojí skvělou připraveností, nápaditostí, vřelým přijetím a skvělými cenami. Pocity soutěžících jsou podobné jako pocity sportovců na olympiádě. Obavy, zda zvládnu disciplínu, strach ze soupeřů a ze záludností, které si připravili organizátoři v rámci některých disciplín. V průběhu soutěžení však bylo vidět hlavně fandění a povzbuzování, soudržnost a spolupráci mládí a stáří. U jednotlivých disciplín totiž pomáhali žáci a učitelé základních škol Masarykova a Hradecká v Telči.

Ruku k dílu přiložili také zaměstnanci DpS Telč a velké poděkování patří také našim sponzorům – Krahulíku – masozávod Krahulčí, a. s., firmě Tropico, s. r. o., a Bidvest Czech Republic s.r.o. Ceny pro soutěžící byly blýskavé (pohár a medaile) a voňavé a chutné (med, salám, dorty). Celkovou slavnostní atmosféru předávání cen podtrhly fanfáry žáků ze Základní umělecké školy v Telči. Putovní pohár pro vítěze, jimiž byly letos ženy z Klubu důchodů v Telči, předával starosta města Telč pan Mgr. Roman Fabeš. Úžasnou atmosféru celého dopoledne doplnil svými písničkami harmonikář pan Robert Kalenda.

Všichni soutěžící si odvezli krásné pocity z úspěchu, radost z ocenění a vzpomínku na příjemně strávené dopoledne.

Řekněte sami, není toto lék proti stárnutí?

Autor textu: Lenka Pelejová
Autor foto: Hana Bártová