Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Smyslová aktivizace

V Domově pro seniory v Telči nabízíme klientům koncept smyslové aktivizace.

Je to koncept, který klientům umožňuje smysluplně a aktivně žít všemi smysly, vědomě vnímat všechny části života, cítit a prožívat všemi smysly. Důstojný, aktivní a smysluplný život ve stáří znamená podporovat naše klienty v navyklých denních činnostech, rituálech a zvyklostech, v zažívání radosti ze života, a tím v zachování smyslu života po co nejdelší dobu. Cílem smyslové aktivizace je klienta motivovat, a tak co nejdéle zachovat jeho samostatnost a soběstačnost tím, že podporujeme a posilujeme všechny klientovy schopnosti (kompetence). Smyslová aktivizace se tak stává součástí péče o seniora, protože péče a aktivizace jsou spojité nádoby a nelze je oddělit, péče má být podporující, abychom klientovi neodebrali jeho zdroje. Smyslová aktivizace společně s bazální stimulací a validací, to je komplexní péče o seniory v našem zařízení.

Autorka textu: Bc. Hana Bártová