Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Senioři v akci

Retro nákup, zvěřinec, požární útok …. To jsou názvy jen některých sportovních disciplín letošního XV. ročníku Telčského desetiboje seniorů.

XV. ročník Telčského desetiboje seniorů uspořádali zaměstnanci Domova pro seniory v Telči za spolupráce žáků ze ZŠ a ZUŠ Telč a dobrovolníků ze Sdílení proto, aby pobavili seniory ze spřátelených domovů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a z rakouského domova v Raabsu an der Thaya. Po úvodním slově pana místostarosty Pavla Komína se všichni vrhli s vervou do soutěžení. Na stupních vítězů se nejvýše umístily ženy z Klubu důchodců v Telči, čímž se jim podařilo obhájit loňské první místo. Ocenění vítězům předal pan starosta Mgr. Roman Fabeš. Celé této akci přálo nejen počasí, ale i sponzoři, kteří zajistili občerstvení pro všechny zúčastněné. Účastníci oceňovali originalitu disciplín, kvalitní přípravu i pohodovou atmosféru celé akce. Dík proto patří všem organizátorům. Soutěžící se rozcházeli se slibem, že se všichni uvidíme na příštím 16. ročníku Telčského desetiboje seniorů.

Děkujeme za podporu společnostem: Bidfood Czech Republic s.r.o., AG FOODS Group a.s., Krahulík - Masozávod Krahulčí, a.s., GIRA s.r.o., Untraco, v. o. s.


Telč 14. září 2017
Lenka Pelejová
Hana Bártová