Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Setkání v Raabs an der Thaya

V měsíci červnu se podařilo uskutečnit dlouho plánované pracovní setkání manažerů sociálních služeb v Raabs an der Thaya.

 Mezi hlavní pořadatele patřili Landespensionisten-u Pflegeheim Raabs/Thaya Thayatalheim, Domov pro seniory Telč a zástupci Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha.

Hlavními tématy byly: sociální systém v Rakousku a České republice, vedení a řízení organizace, materiálně technické vybavení domovů pro seniory a systém poskytované péče. Nechyběla prezentace domova pro seniory v Raabs/Thaya.

Den strávený v Rakousku se nesl v přátelské atmosféře. Přítomní hodnotili setkání pozitivně a také uvedli, že „předávání zkušeností, sdílení informací a přeshraniční spolupráce by měla být nedílnou součástí kvalitně a bezpečně poskytovaných služeb.“

Dne 29.6.2017