Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Skřítci podzimníčci

Spadané, krásně vybarvené podzimní listí nám posloužilo k výrobě skřítků podzimníčků.

Klienti našeho domova vyrobili veselé střapaté postavičky, které se stanou součástí výzdoby v našem domově.