Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Sportovní klání v Domově pro seniory

Je tu podzim, měsíc září a tradicí v domově na Starém Městě je Telčský desetiboj.

Tradicí také je, že i letos soutěžili nejen senioři z domovů na Vysočině, ale i družstvo seniorů z Rakouska. A tradičně nám s hladkým průběhem celé akce pomáhají nejen zaměstnanci domova a dobrovolníci, ale také žáci základních škol v Telči a jejich učitelé.

Bylo krásné počasí, a tak jsme mohli soutěžícím nabídnout příjemné prostředí naší zahrady. Senioři prověřili svoji manuální zručnost např. jako zlatokopové při hledání mincí v písku nebo při svazování hada z šátků, schopnost orientace využili při hledání cesty v bludišti nebo při skládání puzzle, paměť a představivost byla důležitá při hádání předmětů schovaných v sáčku, jazykové dovednosti se uplatnily při skládání slov a vytváření slovních skupin. Každého „potrápila“ trochu jiná disciplína, každý vynikal v něčem jiném. A naše ženy obsadily krásné druhé místo.

Důležité však je, že jsme prožili příjemný slunečný den mezi dobře naladěnými lidmi, s chutným občerstvením a příjemnou hudbou harmoniky.