Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Vánoční tvoření s dětmi z MŠ Komenského

Naši malí přátelé a jejich paní učitelky nás navštěvují během roku pravidelně.

V době adventní byly pro naše seniory připraveny tvořivé vánoční dílničky. Senioři společně s dětmi vyráběli kouzelné papírové andílky. Atmosféra byla příjemná, spolupráce seniorů a dětí bezvadná.

A závěrem nám děti za doprovodu kytary zazpívaly písničky s vánoční tematikou.