Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Komunikace mezi pečovateli a opečovávanými

Domov pro seniory Telč, p. o. dne 11.3.2014 v Praze.

Evropská rozvojová agentura pořádala seminář s podtitulem "Možnosti individuální péče: nové trendy v sociální péči," kde vystoupila ředitelka Domova pro seniory Telč, Marika Krejčí s tématem Komunikace mezi pečovateli a opečovávanými.

Setkání se konalo v rámci projektu "Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče." Probíhající projekt je zaměřen na přenos zahraničních zkušeností a know-how v oblasti sociálních inovací.