Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Model E-Qalin v Domově pro seniory Telč

Model E-Qalin je evropský systém managementu kvality, zaměřený speciálně na domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

Tento model prostřednictvím sebehodnocení podporuje a požaduje učení uvnitř organizace a rozvíjí tím inovativní potenciály, které dále vedou k viditelným a prokazatelným zlepšením v každodenní péči. E-Qalin GmbH v Rakousku je výhradním vlastníkem a dodavatelem metody E-Qalin.

Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace, má proškoleného procesního manažera E-Qalinu. Z rukou prezidenta APSS ČR Jiřího Horeckého přebírá certifikát ředitelka organizace Marika Krejčí, vrchní sestra Zdeňka Malečková a metodička Hana Bártová, které budou společně tento model zavádět.

Posláním projektu E-Qalin je systematické měření a zvyšování kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb v souladu s evropskými standardy. Model E-Qalin je založen na 3 pilířích: procesy, struktury a výsledky, které jsou popsány a rozděleny do jednotlivých částí. Poskytovatel si sám definuje, kteří ukazatelé a kritéria jsou pro něj důležité a které bude poté hodnotit.

Dne 8.4.2016