Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Propojení teorie a praxe ve zdravotně-sociální prá

Mezinárodní konference.

Katedra sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava pořádala mezinárodní konferenci „Propojení teorie a praxe ve zdravotně-sociální práci.“
Konference se uskutečnila dne 2. 12. 2015 v prostorách této vysoké školy v Jihlavě.

Cílem konference bylo vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol a odborníků z praxe. Hlavním tématem diskuse bylo propojování výuky na institucích terciálního vzdělávání a požadavků praxe. Výstupem konference je recenzovaný sborník s ISBN a vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopise Logos Polytechnikos, který je veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Hlavní oblasti konference se věnovaly vzdělávání ve zdravotně-sociální práci se zaměřením na výzkum ve zdravotně-sociální práci, na kompetence zdravotně-sociálních pracovníků, standardy kvality sociálních služeb, na příklady dobré praxe a modelům odborné praxe studenta.

Ředitelka Domova pro seniory Telč Marika Krejčí a studentka VŠPJ slečna Jana Horníková společně představily spolupráci obou organizací v rámci projektu Města Telče za podpory Kraje Vysočina - Fondu Vysočiny - „Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří – sociální služby v Telči pro seniory a pečující“, který Domov pro seniory Telč realizuje za spolupráce dalších partnerů, kterými jsou Charita Jihlava, Sdílení o.p.s. a Klub důchodců Telč. Ve své prezentaci se věnovaly ukázkám dobré praxe a inovacím ve zdravotně-sociálních službách.

Soubory ke stažení