Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Telečský veletrh sociálních služeb

Dne 21.6.2018 se v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce konal již druhý veletrh sociálních služeb, na němž se prezentovali nejrůznější poskytovatelé sociálních služeb a sociálního poradenství, firmy prodávající zdravotnické pomůcky a představitelé sociálních škol. Akce se konala díky podpoře Kraje Vysočina - Fondu Vysočiny a města Telč.

Celá akce, jíž vyvrcholil projekt Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří, se nesla v přátelském duchu a pohodové atmosféře.

Úvodní uvítací slovo měl tradičně pan starosta Mgr. Roman Fabeš a pan Pavel Komín, kteří pozvali zástupce jednotlivých institucí a firem na pódium, aby jim poděkoval za jejich práci.

A pak už následovalo kulturní pásmo. Se svými tanečně-hudebními příspěvky vystoupily děti ze ZUŠ Telč, MŠ a ZŠ Telč, DDM Telč, děti z Krahuláčku a seniorky z Klubu důchodců Telč. Nechyběla ani ochutnávka tradičního štrůdlu a dalších dobrot. Všichni společně s Telečskou dechovkou tak přilákali diváky k příjemnému poslechu a posezení.

Zájem návštěvníků veletrhu byl nejen o nabízené služby, ale také o nejrůznější výrobky zhotovené v rámci aktivizačních činností, velkého zájmu se dostalo i kuchařce, která vznikla na základě mezigenerační spolupráce a společného vaření seniorů z Domova pro seniory Telč a dětí z MŠ Telč, ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova, DD Telč a DDM Telč.

Veletrhu se zúčastnili i někteří senioři z Domova pro seniory v Telči a podle jejich slov prožili příjemné dopoledne. Odnášeli si příjemné zážitky, skvělou podívanou, ženy si prošly náměstí a pánové svlažili svá hrdla zlatým mokem.

Děkujeme všem sponzorům a účastníkům veletrhu za podporu a pomoc při organizace této akce.

Mgr. Hana Bártová, sociální pracovnice DpS Telč