Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

XVI. Telčský desetiboj seniorů

V úterý 11. září se v areálu DpS Telč uskuteční již XVI. ročník desetiboje seniorů.

Desetiboj seniorů - domov pro seniory Telč

Soutěžního klání se účastní tříčlenná družstva v deseti disciplínách. Pro každého účastníka je zajištěno občerstvení.

Účast nahlaste do 28. 8. na email metodik@domovproseniorytelc.cz nebo na tel: +420 778 527 524.

Těšíme se na vaši účast.