Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Nový automobil

Představení nového automobilu v Domově pro seniory Telč v rámci programu "Investujeme v sociálních službách 2015"

Vážení,

Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace si Vás dovolují srdečně pozvat na společenskou akci pořádanou v Domově pro seniory Telč, Špitální 46, Telč, dne 9. února 2016 ve 14,00 hodin.

Součástí této akce bude slavnostní předání osobního automobilu, který byl pořízen z poskytnuté veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Investujeme v sociálních službách 2015“.

Pozvání přijali představitelé Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru sociálních věcí, Města Telč a Autosalonu Kudrna CZ a.s.