Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Senioři očima mladých

Cílem projektu je mimo jiné zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách v Telči, zvýšení kvality současných sociálních služeb, zapojení seniorů do aktivního života a podpora mezigeneračního soužití.

Jako součást projektu začala i spolupráce mezi naším domovem a Základní školou Masarykova v Telči. Žáci zmíněné školy se zapojují každý měsíc do aktivit našich seniorů. Jsou pravidelnými návštěvníky úterního klubu, kde pomáhají klientům při ergoterapeutických činnostech – stříhají, lepí, malují. O jejich návštěvách jsou klienti informováni. Vědí, že dnes přijdou „mladí šikulové“.

Nejen že žáci podávají seniorům pomocnou ruku, ale přinášejí k nám závan mládí a učí se společnému soužití svou generací. Na spolupráci dvou generací je založen i projekt ZŠ Hradecká v Telči „Senioři očima mladých“. Je rovněž zaměřen na společné tvůrčí aktivity dětí a seniorů, na vzájemné ovlivňování, na sdílení životního prostoru, na střídání rolí hosta a hostitele.

První setkání se uskutečnilo na školní zahradě. Děti a učitelé nás pozvali na prohlídku budoucí bylinkové spirály, zeleninové zahrádky a jezírka pro obojživelníky. Velký zájem sklidila hmatová stezka a hlavně velké ohniště, na kterém jsme si společně opekli buřty. Uvítání bylo vřelé, děti byly pozorné, přátelské a rychle nás zapojily do společného programu. Naši klienti si vyzkoušeli např. práci s elektrickým hrnčířským kruhem a domů si nesli vlastnoručně vyrobené barevné obrázky.

Dopoledne plné slunce, pohody a přátelství rychle uteklo a my se všichni těšíme na pokračování. Příště tedy „u nás na Starém Městě“ na viděnou.

Pelejová Lenka, DiS
sociální pracovnice DpS Telč

Výtvarná soutěž

Téma

Senioři očima mladých

Kategorie

Podmínky soutěže

Více informací v níže příloženém souboru PDF

Soubory ke stažení