Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Péče o jedince s poruchou kognitivních funkcí

Péče o jedince s poruchou kognitivních (ponávacích) funkcí a pomoc a podpora pečujícím