Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Veletrh sociálních služeb

Veletrh se uskuteční ve dnech 18.-19. června 2015 od 10 do 17 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči

Město Telč a poskytovatelé sociálních služeb (Domov pro seniory Telč, Charitní pečovatelská služba Telč, o.p.s. Sdílení) uspořádali historicky první Telčský veletrh sociálních služeb.

První veletrh sociálních služeb v Telči byl provázen bohatým kulturním programem, který zajistili žáci místních základních škol, i škol z okolí Telče, vystoupili také žáci Základní umělecké školy Telč, ale například i klienti ZASTÁVky Telč, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, nebo děti a mládež z Dětského domova Telč. Na pódiu též zatančili a zazpívali členové Klubu důchodců Telč – konkrétně českou a moravskou besedu. Program oživila dechová a cimbálová kapela.

Původně neplánovaným, ale zato milým bodem v programu bylo vystoupení pěveckého sboru z USA - DUPAGE VALLEY SINGERS a z předměstí Chicaga. Členové sboru navštívili Telč jako turisté.

Veletrh navštívili i zástupci Kraje Vysočina, celý program provázeli zástupci města Telče a promluvil i pan děkan P. Josef Maincl.

Po celou dobu trvání veletrhu mohli návštěvníci navštívit stánky s informacemi o telčských sociálních službách, ale i si nechat poradit od zdravotních poradců či si zakoupit zdravé potraviny, obuv nebo různé zdravotní pomůcky.

Součástí akce byla výstava obrázků dětí ze škol s tématem stáří.

Projekt „Mít úsměv ve tváři v mládi i ve stáří…“ si klade za cíl zvýšit dostupnost veřejných služeb pro seniory a potřebné, zefektivnit a zlepšit poskytování sociálních služeb, zvýšit informovanost v sociálně-zdravotní oblasti, rozvíjet vzájemnou spolupráci poskytovatelů sociálních služeb, podpořit pečující, podpořit mezigenerační soužití a provést průzkum zaměřený na analýzu potřebnosti sociálních služeb v Mikroregionu Telč.

Projekt dále pokračuje a potrvá až do prosince 2015.

Všem, kteří se na veletrhu i projektu podílí, zejména pak hlavní organizátorce veletrhu Mgr. et Bc. Marice Krejčí, DiS. patří velký dík!

Zdroj: http://jihlava.charita.cz/informace/clanky/telcsky-veletrh-socialnich-sluzeb-byl-plny-usmevu-na-tvari/

Soubory ke stažení