Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Nový automobil pro seniory

Slavnostní předání nového automobilu doprovázelo masopustní veselí v Domově pro seniory Telč.

Ženy z Klubu důchodců oblékly vtipné i noblesní kostýmy a potěšily naše klienty humorem a písničkami za doprovodu harmoniky a kytary. Pozvání přijal i pan místostarosta Pavel Komín.

Součástí této akce bylo slavnostní předání osobního automobilu z Autosalonu Kudrna CZ a.s., který bude sloužit pro potřeby klientů Domova pro seniory Telč. Automobil Dacia Sandero byl pořízen z poskytnuté veřejné finanční podpory Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, z grantového programu „Investujeme v sociálních službách 2015“.

S přáním mnoha bezpečně ujetých kilometrů předává klíč od vozu ředitelce domova Marice Krejčí Mgr. Helena Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy KÚ Kraje Vysočina.

Foto: archiv DpS Telč
9. února 2016