Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Březen 2019

Sociálně aktivizační plán na měsíc březen 2019.

Denně 8:45 – 14:30 individuální a skupinové aktivizace pod vedením aktivizačních pracovnic