Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Červenec 2019

Sociálně aktivizační plán na měsíc červenec 2019.

Denně 8,45 – 14,30 individuální aktivizace pod vedením aktivizačních pracovnic