Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Prosinec 2017

Sociálně aktivizační plán na měsíc prosinec 2017

Denně 8.30 – 14.30 individuální aktivizace.