Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Únor 2013

Přehled aktivit v únoru 2013. Aktivizační a Sociálně aktivizační plán.

Aktivizační plán na měsíc únor 2013

Podle dlouhodobého plánu by 6. února a 20. února měl ve 14.00 hod přijít kazatel Adventistů sedmého dne do kaple, kde si povídá a zpívá s klienty.
O.S. Sdílení podle plánu navštíví naše zařízení 6. a 20. února od 15.00 hodin.

Sociálně aktivizační plán na měsíc únor 2013

Po, Pá – individuální aktivizace na pokojích klienů (10.00 – 11.30 hod)
Čt – možnost vyřízení úředních záležitostí klientů (pošta, OP)