Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Červenec 2014

Sociálně aktivizační plán na měsíc červenec 2014.

V blíže neupřesněném termínu proběhne canisterapie.