Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Listopad 2014

Sociálně aktivizační plán na měsíc listopad 2014.