Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Listopad 2015

Sociálně aktivizační plán na měsíc listopad 2015.

denně 8.30 – 14.30 individuální aktivizace – p. Bártová