Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Listopad 2016

Sociálně aktivizační plán na měsíc listopad 2016.

Denně 8.30 – 14.30 individuální aktivizace