Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Prosinec 2016

Sociálně aktivizační plán na měsíc prosinec 2016.

Denně 8.30 – 14.30 Individuální aktivizace