Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Říjen 2016

Sociálně aktivizační plán na měsíc říjen 2016.

Denně 8.30 – 14.30 individuální aktivizace Bc. Hanou Bártovou

Týden sociálních služeb