Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Únor 2016

Sociálně aktivizační plán na měsíc únor 2016.

denně 8.30 – 14.30 individuální aktivizace – p. Bártová

průběžná aktivizace p. Stolaříková