Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat bezpečné a kvalitní služby v novém domově.

Září 2016

Sociálně aktivizační plán na měsíc září 2016

denně 8.30 – 14.30 individuální aktivizace s Bc. Hanou Bártovou