Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Srpen 2019

Sociálně aktivizační plán na měsíc srpen.

Denně 8:45 – 14:30 individuální aktivizace pod vedením aktivizačních pracovnic