Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Září 2017

Sociálně aktivizační plán na měsíc září 2017.

Denně 8.30 – 14.30 individuální aktivizace