Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Září 2018

Sociálně aktivizační plán na měsíc září 2018.

Denně 8.30 – 14.30 individuální a skupinové aktivizace pod vedením aktivizačních pracovnic